Overgenomen uit de  Website van KidsRights.nl. Volg de link voor het hele artikel

KidsRights-rapport Behind Closed Doors geeft u cijfers over verborgen vorm van kinderarbeid


Huishoudelijk werk voor kinderen zoals wij dat kennen – meehelpen in de huishouding – wordt kinderarbeid wanneer kinderen meer dan 14 uur per week in het huishouden moeten werken en/of onder risicovolle omstandigheden moet werken. Meer dan 168 miljoen kinderen wereldwijd verrichten kinderarbeid, waarvan 11,5 miljoen kinderen huishoudelijke kinderarbeid. 7,4 miljoen van hen zijn jonger dan 12 jaar. Veel landen ontkennen of onderschatten dat dergelijk huishoudelijk werk ook een vorm van kinderarbeid is, terwijl dit door talloze internationale verdragen erkend wordt. 

Naar schatting 5,5 miljoen kinderen verkeren in slavernij en in Nepal is zelfs aan het begin van deze eeuw nog een nieuwe vorm van huishoudelijke kindslavernij ontstaan, het Kamlari systeem, waar meisjes het slachtoffer van zijn.

Het KidsRights Report 'Behind Closed Doors' geeft informatie over huishoudelijke kinderarbeid wereldwijd en zoomt in op Nepal. Dit Aziatische land staat op de 129e plaats in de KidsRights Index en kent een vrij nieuwe – ook al is het verboden – vorm van slavernij: het Kamlari systeem. Dit systeem houdt in dat meisjes, om schulden van hun ouders af te betalen, te werk worden gesteld in het huishouden van de 'leenheer' of zelfs worden verkocht. Dit betekent dat deze meisjes niet naar school gaan, al het huishoudelijk werk moeten doen, geen vrije tijd hebben, nauwelijks of geen salaris krijgen en vaak ook verwaarloosd, mishandeld en seksueel misbruikt worden. In Nepal, ondanks bevrijdingsacties en protesten in de afgelopen jaren, worden naar schatting nog steeds 10.000 tot 12.000 meisjes vastgehouden als Kamlari-meisjes.