Wij vinden het waarborgen van de privacy van alle betrokkenen van groot belang en wij dan ook al het mogelijke in het werk om te voorkomen dat deze op welke wijze dan ook geschonden wordt. Wij monitoren continue of er sprake is van misbruik. 

Informatie die op onze website wordt ingevuld is er alleen om u van dienst te zijn. Deze zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Na de afhandeling van de aanvraag zal alle persoonlijke informatie verwijderd worden. 

Als consument bepaald u zelf hoe en wanneer u contact wenst te krijgen met uitvaartondernemers van uw keuze.

Er worden geen cookies aangemaakt bij het gebruik van de website.

Klachten over uitvaartondernemers dienen altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag, aan UitvaartBegroting.nl gemeld te zijn. Bij uitzondering kunnen wij van deze termijn afwijken.

Wij behouden ons het recht voor om de privacyregels zonder aankondiging, op ieder willekeurig moment, te wijzigen als wij denken dat we u hier beter mee dienen.